System sygnalizacji pożaru Polon-Alfa

System sygnalizacji pożaru Polon-AlfaCentrale POLON-ALFA 4000 (4100, 4200, 4500, 4800, 4900), IGNIS 1000(1030, 1080, 1240, 2040, 1520M)

są przystosowane do ochrony przeciwpożarowej różnego rodzaju, małych, dużych, bardzo dużych oraz rozległych obiektów. Doskonale nadają się do integracji z innymi systemami w ramach tzw. "inteligentnych" budynków.

Możliwość adresowania elementów liniowych pozwala na identyfikację miejsca powstania pożaru z dokładnością do pojedynczej czujki. Centrale umożliwiają ponadto sterowanie i kontrolę zewnętrznych urządzeń zabezpieczających takich jak bramy pożarowe, klapy oddymiające itp. oraz przekazanie informacji o pożarze do stacji monitoringu zarówno w postaci cyfrowej jak i analogowej. Po otrzymaniu sygnału alarmu, zgodnie z zaprogramowanym wariantem alarmowania, centrale mogą uruchamiać m.in. sygnalizatory oraz przekaźniki wyjściowe wewnątrz centrali jak również na liniach dozorowych w postaci liniowych elementów sterujących. Centrale mają możliwość pracy w sieci z innymi centralami POLON.

Systemy sygnalizacji pożaru Polon-Alfa: 4100, 4200, 4500, 4800, 4900, Ignis 1000, Ignis 1080
Systemy wycofane z produkcji: Polon Alfa CSP-38/ Alfa 3800, TELSAP 2100, CSP-35, CSP-36,


System sterowania stałych urządzeń gaśniczych. Centrala Polon-Alfa 4500, Ignis 1520M

Centrale automatycznego gaszenia IGNIS 1520M oraz Polon-Alfa 4500 są przeznaczone do wykrywania pożaru i uruchamiania stałych urządzeń gaśniczych, zawierających środek gaszący w postaci gazowej, ciekłej lub w postaci aerozoli, sterowania procesem samoczynnego gaszenia oraz jego monitorowania.

Centrale Ignis 1520M, Polon-Alfa 4500 współpracują odpowiednio z konwencjonalnymi czujkami pożarowymi szeregu 40, adresowalnymi czujkami szeregu 4046, 4043. Pracują z wyspecjalizowanymi przyciskami PU-61 i PW-61 umożliwiającymi ręczne uruchomienie i wstrzymanie procesu gaszenia, jak również z sygnalizatorami akustycznymi i optycznymi SD-1, SO-1.

Systemy sterowania stałych urządzeń gaśniczych Polon-alfa: 4500, Ignis 1520M

System sygnalizacji pożaru Polon-Alfa serii 4000 (4100, 4200, 4900) wizualizujemy przez oprogramowania informatyczne:

https://www.polon-alfa.pl/pl

Wykonujemy:

Montaż
instalacja

programowanie
uruchomienie